xxx

Sintračné podložky

materiál: grafit (izostaticky, hydraulicky lisovaný, vibrovaný)

charakteristika: jemnozrnná a strednozrnná štruktúra

Výnimočné vlastnosti grafitového materiálu sú vhodné pre procesy vysokoteplotného spracovania vo vákuu alebo ochrannej atmosfére. Grafitový materiál má schopnosť v náročných podmienkach odolávať teplotám vyšším ako 2 200°C. Príkladom použitia sú držiaky alebo sintračné podložky na výrobu špeciálnych nástrojov.

Unikátne vlastnosti grafitových výrobkov:

 1. nízka priľnavosť k materiálom
 2. vysoká čistota materiálu
 3. vysoká odolnosť voči vysokým teplotám
 4. nízka tepelná rozťažnosť
 5. ideálna hustota materiálu
 6. vynikajúca pevnosť materiálu

Produkty zo špeciálneho grafitu:

 • podložky pre nástroje
 • držiaky povlakovaných nástrojov
 • grafitové nosné krúžky
 • prívody prúdu
 • vákuové injektory
 • pomôcky pre PVD/CVD spracovanie