Výskum ultraľahkých kompozitov

Kombináciou keramiky a viacerých prvkov v jednom materiáli využitím perkolačných mechanizmov transportu elektrónov, fonónov a infiltračných technológií. Cieľom výskumu je získať materiál s dlhou životnosťou, nízkou hmotnosťou, vysokou pevnosťou a tuhosťou, odolávajúci vyšším teplotám, chemickým vplyvom a zároveň nezaťažujúci životné prostredie s využitím recyklovateľných vstupných surovín.