CastExpo 2019 Atlanta


Vedenie spoločnosti KOMPOZITUM s.r.o. sa v Apríli 2019 zúčastnilo na medzinárodnej výstave odlievania kovov. Výstava CastExpo je najväčšia svojho druhu v Severnej Amerike. Výstava bola zameraná na novinky a nové technológie v oblasti zlievarenstva, odlievania a spracovania kovov.