Podložky pre spekanie

Materiál: grafit

(izostaticky lisovaný)

Charakteristika: jemnozrnná štruktúra

Grafitové formy v procesoch spekania pri vysokej teplote a tlaku sa používajú na výrobu obrábacích nástrojov. Tieto procesy vyžadujú grafitové materiály s vyššou hustotou a rovnomerným elektrickým odporom.

Unikátne vlastnosti grafitových výrobkov:

  • výborná tepelná odolnosť
  • výborná mechanická odolnosť
  • vyšší elektrický odpor materiálu
  • veľmi vysoká tvrdosť
  • nízka tepelná vodivosť

Produkty zo špeciálneho grafitu:

  • spekacie grafitové dosky
  • grafitové formy
  • lisovacie nástroje