Povlakovaný grafit

Materiál: grafit (izostaticky, hydraulicky lisovaný, vibrovaný)

Keramické povlakovanie

Výnimočné vlastnosti grafitového materiálu sú vhodné pre procesy vysokoteplotného spracovania vo vákuu alebo ochrannej atmosfére. Grafitový materiál má schopnosť v náročných podmienkach odolávať teplotám vyšším ako 2 200°C. Na zvýšenie životnosti grafitových komponentov ponúka spoločnosť KOMPOZITUM s.r.o. povlakovanie keramickými vrstvami.