Izolačné a tieniace prvky

Materiál: grafit, CFC, tvrdá/mäkká plsť

Proti prechodu tepla vo vysokotepelných vákuovo - tlakových zariadeniach používame rôzne grafitové izolácie a tienenia. Spoločnosť KOMPOZITUM s.r.o. so svojou sesterskou spoločnosťou Rotaneo s.r.o. ponúka svojím zákazníkom komplexné riešenia pre rôzne typy výhrevných komôr.

Unikátne vlastnosti:

  • nízka tepelná vodivosť
  • vysoká tepelná odolnosť
  • tvarová flexibilita

Produkty:

  • tvrdá grafitová izolácia - laminovaná CFC/fólia
  • mäkká grafitová izolácia
  • grafitová fólia a grafitové pláty
  • CFC profily U/L/H, platne, skrutky a matice