Kelímky a formy pre metalurgiu a aplikácie

materiál: grafit 

(izostaticky, hydraulicky lisovaný a extrúdovaný)

charakteristika: jemnozrnná štruktúra

Grafitové kelímky a formy majú široké uplatnenie v zlievárenskom a hutníckom priemysle 
pre svoje unikátne fyzikálne vlastnosti, používajú sa pri spracovaní
 drahých kovov a iných kovových zliatin. Laboratórne kelímky sa využívajú v hutníckom priemysle pri stanovení kvality vyrábaných kovov.

Unikátne vlastnosti grafitových výrobkov:

  • výborná odolnosť voči chemickej korózii
  • vysoká mechanická pevnosť
  • odolnosť voči opotrebeniu
  •  nízka chemická reaktívnosť
  • odolnosť voči tepelným šokom

Produkty zo špeciálneho grafitu:

  • kelímky pre tavenie neželezných kovov
  • formy na odlievanie finálnych výrobkov
  • laboratórne kelímky pre stanovenie podielu plynu v kovoch