Životné prostredie


Technologické procesy používané v našej spoločnosti sú veľmi rôznorodé hlavne kvôli veľkej materiálovej rozmanitosti, spôsobu spracovania a širokého sortimentu rôznych výrobkov. Výsledkom týchto procesov sú odpady ako textílie, papier, plasty, drevený a kartónový obalový materiál, uhlíkový prach, železo, strojové oleje a žiarivky. Separovaný priemyselný odpad, vrátane nebezpečného odpadu spoločnosť realizuje prostredníctvom certifikovaných odpadových firiem, s ktorými máme podpísané zmluvy na všetky typy produkovaných odpadov.    

Čisté a bezpečné pracovné prostredie ako aj okolie nášho podniku zabezpečujú filtračné veže v ktorých sa nachádzajú špeciálne filtre navrhnuté podľa nemeckého patentu. Všetky filtračné lamely obsahujú identifikačný čip. Povrchová úprava filtračnej plochy nie je vo forme membrány, ale jedná sa o mechanicky nanesenú mikroporéznu a hydrofóbnu vrstvu PTFE. Tým je eliminované riziko prípadného odtrhnutia alebo prederavenia membrány. Vďaka nim naši zamestnanci pracujú v čistom a zdravotne nezávadnom prostredí a zároveň spoločnosť neznečisťuje pevnými časticami okolité prostredie.

Spoločnosť KOMPOZITUM s.r.o. sa snaží aktívne prispievať k ochrane životného prostredia. Efektívnym separovaním s vyššou mierou recyklácie vyprodukovaného odpadu sa snažíme čo najviac znížiť svoju odpadovú stopu.

134 x nižšie

Tuhé Znečisťujúce Látky (TZL)
ako stanovuje zákon