"Ani tisíc veľkolepých predsavzatí nenahradí jeden malý čin."

Ing. Stanislav Krcho, PhD.

Uhlíkové výrobky

Naše tesnenia sú súčasťou tribologických aplikácií, ktoré sú zapojené do všetkých fáz výroby v priemysle. Našou úlohou je optimalizácia uhlíkových materiálov infiltráciou kovmi alebo živicami s cieľom eliminovať straty trením a opotrebovaním.  

Grafitové výrobky

Výrobky zo špeciálneho grafitu sa používajú v rôznych druhoch priemyslu, kde pri vysokých teplotách nie je možné použiť bežné materiály. Podľa parametrov každej aplikácie navrhujeme našim odberateľom použitie vhodných grafitových materiálov od svetových výrobcov. Disponujme grafitovými materiálmi izostatickými, extrudovanými, vibrovanými s rôznymi fyzikálnymi vlastnosťami a veľkosťou zrna.

Infiltrácie

V oblasti procesu infiltrácie uhlíkových líšt pre pantografové systémy elektrických lokomotív a iných hnacích vozidiel patrí spoločnosť KOMPOZITUM k svetovej špičke. Infiltráciou uhlíkových líšt elektrolytickou meďou a jej zliatinami významným spôsobom zvyšujeme možnosť prúdového zaťaženia lišty a odolnosť v prevádzkových podmienkach s rýchlosťou vyššou ako 300 km/h.   

Staráme sa!

Sme si vedomí našej zodpovednosti 
voči životnému prostrediu

Staráme sa!

Sme si vedomí našej zodpovednosti 
voči životnému prostrediu

Aktuality

Účasť na EMO Hannover 2019

Účasť na EMO Hannover 2019

SpoločnosťKOMPOZITUM s.r.o. svojou účasťou na výstave EMO Hannover 2019 deklarujezodpovednosť Čítať viac...

Inovácie

Inovácie

V roku 2019 naša spoločnosť realizovala jednu z najväčších investícií do technologických inovácií. Čítať viac...

CastExpo 2019 Atlanta

CastExpo 2019 Atlanta

Vedenie spoločnosti KOMPOZITUM s.r.o. sa v Apríli 2019 zúčastnilo jednej z najväčších výstav zlievarenstva v Severnej Amerike, ktorá sa konala v meste Atlanta, GA.
Čítať viac...

KOMPOZITUM v číslach

30

rokov na trhu

63

krajín sveta

450 t


materiálu ročne