Prvky pre sklársky priemysel

materiál: grafit 
(izostaticky lisovaný, hydraulicky lisovaný)

charakteristika: jemnozrnná štruktúra

Sklárne používajú grafitové výrobky, ktoré majú optimálne 
fyzikálne vlastnosti pre kontakt s horúcim sklom ako napr. nízka tepelná vodivosť, odolnosť voči tepelným šokom, pružnosť a tvarovú stálosť materiálu. Používaním 
grafitu pri kontakte so sklom výrazne znižujeme riziko poškodenia jeho povrchu.

Unikátne vlastnosti grafitových prvkov:

 • vynikajúca odolnosť voči tepelným šokom
 • vysoká odolnosť voči opotrebeniu
 • elasticita grafitového materiálu
 • vysoká pevnosť 
 • výnimočná dizajnová flexibilita 
 • nepoškodzuje horúce sklo
 • ohľadupné voči životnému prostrediu

Produkty zo špeciálneho grafitu:

 • grafitové vložky do odnímačov
 • grafitové vložky do odstávkových dráh
 • posúvače
 • segmentové podložky
 • lieviky pre vedenie kvapiek
 • vodiace lišty na dopravné pásy