Sintračné podložky

materiál: grafit (izostaticky, hydraulicky lisovaný, vibrovaný)

charakteristika: jemnozrnná a strednozrnná štruktúra


Výnimočné vlastnosti grafitového materiálu sú vhodné pre procesy vysokoteplotného spracovania vo vákuu alebo ochrannej atmosfére. Grafitový materiál má schopnosť v náročných podmienkach odolávať teplotám vyšším ako 2 200°C. Príkladom použitia sú držiaky alebo sintračné podložky na výrobu špeciálnych nástrojov.


Unikátne vlastnosti grafitových výrobkov:

 • nízka priľnavosť k materiálom
 • vysoká čistota materiálu
 • vysoká odolnosť voči vysokým teplotám
 • nízka tepelná rozťažnosť
 • ideálna hustota materiálu
 • vynikajúca pevnosť materiálu

Produkty zo špeciálneho grafitu:

 • podložky pre nástroje
 • držiaky povlakovaných nástrojov
 • grafitové nosné krúžky
 • prívody prúdu
 • vákuové injektory
 • pomôcky pre PVD/CVD spracovanie