Výskum nových infiltračných technológií

Výskum nových infiltračných technológií, ktoré zefektívnia technologické parametre infiltrácie a zlepšia fyzikálno-chemické vlastnosti uhlíkových skeletových kompozitov.  Súčasťou výskumu je aj sledovanie povrchových javov a termodynamiku rozhrania jednotlivých komponentov používaných v infiltračných technológiách.