O spoločnosti

Ľudia sú základným pilierom spoločnosti KOMPOZITUM. História firmy začala usilovnou prácou jedného človeka, ktorý svojou snahou, pracovným zanietením a osobným príkladom pritiahol k sebe ďalších kreatívnych ľudí. Vytvoril dynamický kolektív, vďaka ktorému spoločnosť neustále napreduje od svojho vzniku. Kvalitné ľudské zdroje v spojení s inovatívnymi technológiami a najmodernejšími zariadeniami sú pre nás najcennejšou komoditou, ktorá neustále prispieva k trvalo udržateľnému rastu spoločnosti. Filozofia vzájomného spojenia staršej skúsenejšej generácie s mladšou dynamickou a flexibilnou je korením úspechu, ktorý spoločnosť KOMPOZITUM dlhodobo dosahuje vo svojej oblasti.

Vlastný výskum a vývoj je neoddeliteľnou súčasťou nášho obrazu modernej technologicky jedinečnej spoločnosti. Lídrom inovatívnych technologických myšlienok je zakladateľ spoločnosti Ing. Stanislav Krcho, PhD. Neustálym vývojom v oblasti uhlíkových štruktúr a infiltrácií rôznymi kovovými matricami posúvame hranice využiteľnosti uhlíkových materiálov v aplikáciách ako napríklad materiály pre trakčné systémy - zberače prúdu pre rýchlovlaky a tribologické aplikácie – mechanické upchávky a čerpadlá.    

Spolupráca s inými svetovými producentami rôznych uhlíkových materiálov a zároveň pôsobenie v zdravej konkurencii s nimi na trhu je bežnou súčasťou nášho firemného života, ktorá prispieva pozitívne k rozvoju a zlepšovaniu spoločnosti v mnohých oblastiach.  

Výhodou našej spoločnosti je materiálová nezávislosť, diverzifikované produktové portfólio, skladové zásoby rôznych materiálov, najmodernejšia technologická vybavenosť a schopnosť dodávať výrobky zákazníkom ,,JUST IN TIME,, a zároveň poskytovať naším odberateľom komplexný servis v oblasti uhlíkových materiálov a infiltrácií.

Unikátnosťou spoločnosti je infiltračný servis vysokotepelnými kovmi výrobcom uhlíkových zberačov pre rýchlovlaky. V súčasnosti disponujeme jednou z najväčších infiltračných kapacít uhlíkových líšt na svete.