Segmentové krúžky, piestne krúžky

Materiál: elektrografit

Materiál: živica, antimón

 • segmentové tesniace krúžky
 • segmentové krúžky pre tesnenie hriadelí turbín
 • segmentové tesniace krúžky do kompresorov a lodných čerpadiel
 • piestne a vodiace krúžky do piestových bezolejových kompresorov

Aplikácie tesniacich segmentových krúžkov:

 • tesnenie hriadelí na ventilátoroch
 • tesnenie lodných zariadení – kompresory a čerpadlá
 • tesnenie vodných turbín – Francisova a Kaplanova turbína
 • tesnenie bezolejových kompresorov

Jedinečné vlastnosti uhlíkových výrobkov a ich využitie:

 • vysoké prevádzkové teploty bez primazávania

 • odolnosť voči korózií ako napr. kyseliny, hydroxidy, pary a plyny
 • využitie v aplikáciách, kde nie je možné použiť kovové tesniace materiály
 • tvárová stálosť v aplikáciách aj pri výrazných tepelných zmenách pri nábehu

Označenie materiálov:

KU121, KU122, KU128, GU111, GU118, GU212