Zapúzdrené krúžky a ložiská

Materiál: uhlografit, elektrografit

Impregnácie: živica, antimón

  • Zapúzdrené krúžky a ložiská

Aplikácie zapúzdrených krúžkov a  ložísk:

  • chemický priemysel, kde sú  chemicky agresívne médiá
  • petrochemický priemysel, rafinérie a ropné plošiny
  • farmaceutický priemysel  / FDA  /
  • potravinársky priemysel  /  FDA  /
  • cirkulačné čerpadlá na chladenie v atómových elektrárňach
  • vysokotlaké zubové čerpadlá

Jedinečné vlastnosti uhlíkových výrobkov a ich využitie:

  • čerpanie médií s nízkou mazacou schopnosťou, napr. voda, benzín
  • zamedzenie mechanického poškodenia pri dotyku s iným materiálom
  • zapúzdrenie zabezpečuje vyššiu pevnosť rotačného radiálneho uloženia

Označenie materiálov:

KU118, KU122, GU118, GU212 + materiál púzdra podľa špecifikácie.