Výskum a vývoj

Tím pracovníkov oddelenia Výskumu a vývoja vytvára dôležitú podporu pre už existujúce zavedené technológie v spoločnosti a zároveň sa zameriava na  nové oblasti s cieľom rozšírenia portfólia vyrábaných produktov, prípadne skvalitnenia materiálov a produktov ktoré sa v priemysle už používajú.

V súčasnosti sa zameriavame na: