Miľníky

1990

Založenie spoločnosti Ing. Krchom, ktorý prvú uhlíkovú zmes pripravoval v Petriho miskách v rodinnom dome.

1991

Spustenie výroby uhlíkového materiálu podľa vlastnej receptúry a rozšírenie spoločnosti o 6 pracovníkov, spoločnosť pôsobí v prenajatých priestoroch.

1995   

Transformácia spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.

1998

Spoločnosť KOMPOZITUM zrealizovala úspešný vývoj a spustenie výroby silíciumkarbidového materiálu podľa vlastnej receptúry. A ako jediná na Slovensku začala s výrobou silicium-karbidových výrobkov z SiSiC. 

1999

Investícia do prvého CNC sústruhu s riadenou C-osou s poloautomatickým podávačom polotovarov.           

2002

Výstavba a kolaudácia nových výrobno-administratívnych priestorov o rozlohe 1300 m2.

2003

Rozšírenie výrobnej kapacity o nové inovatívne zariadenia CNC obrábacie centrum a CNC sústruh. Spoločnosť zamestnáva už 35 pracovníkov a okrem vlastnej výroby uhlíkových a keramických výrobkov začína pôsobiť ako WORKSHOP - opracovanie grafitových materiálov od rôznych svetových výrobcov.

2005

Výstavba a kolaudácia ďalších výrobných priestorov o rozlohe 1000 m2 a dosiahnutie obratu 1,0 milióna EUR.

2006

Zavedenie systému riadenia kvality ISO 9001 pre výrobu, opracovanie a infiltráciu od Germanischer Loyed Certification Hamburg.

2007

Spoločnosť KOMPOZITUM začala vývoj zariadenia a procesu vysokotepelnej infiltrácie uhlíkových líšt pre rýchlovlaky na báze medi a medených zliatin.

2008

Výstavba prvého kovoinfiltračného autoklávu s možnosťou infiltrácie uhlíkových líšt do dĺžky 1 350 mm. 

2010

Zaradenie sa medzi popredných výrobcov a spracovateľov uhlografitových a grafitových materiálov, spoločnosť dodáva výrobky viac ako 300 stálym zákazníkom v Európe.

2011

Úspešné spustenie zariadenia a procesu kovoinfiltračného autoklávu, penetráciu prvých 50 t uhlíkových líšt pre pantografy rýchlovlakov.  

2012

Rast spoločnosti, 45 zamestnancov s obratom 3,3 milióna EUR.

2013

V roku 2013 vyhral Ing. Krcho, PhD. cenu Technologický podnikateľa roka od spoločnosti E&Y.

2014

Prekročený míľnik výkonnosti – spracovanie viac ako 300 t uhlíkového materiálu za rok.

2015

Výstavba novej výrobnej haly o rozlohe 450 m2 určenej pre infiltračný proces a zároveň výstavba druhého infiltračného autoklávu s možnosťou infiltrácie uhlíkových líšt do dĺžky 1350 mm. Celková možná kapacita infiltrácie uhlíkových líšt na oboch autoklávoch predstavuje 360 t/rok.

2018

Rozšírenie organizačnej štruktúry, obchodného a administratívneho tímu. Pre spoločnosť KOMPOZITUM s.r.o. pracuje spolu 65 zamestnancov s ročným obratom 6,3 milióna EUR.

2019

Investícia do nových CNC technológií. 5-osé CNC centrum s opciou TURNING, CNC hrotová brúska, NC brúska na plocho a 3D merací prístroj zvyšujú úroveň inovácie opracovania.

2020

V roku 2020 spoločnosť KOMPOZITUM dosiahla obrat vo výške 7 miliónov EUR.


2022

V roku 2022 spoločnosť KOMPOZITUM implementuje do výrobnej časti prvé robotické pracovisko, pričom by v nasledujúcich rokoch mali pribudnúť ďalšie.