Technológia

Základnými práškovými surovinami, ktoré používame pri výrobe uhlíkového materiálu sú koks, sadze a grafit, ktoré sú podľa stanovenej receptúry premleté na požadovanú zrnitosť, zhomogenizované a následne je pridané spojivo, ktoré pri tepelnom spracovaní prekarbonizuje.  

Získaný uhlíkový materiál v práškovej forme lisujeme na hydraulických a izostatických lisoch na rôzne veľkosti. Vylisovaný materiál je následne tepelne spracovaný pri teplote 1 000°C – 1 500°C.

Tribologické aplikácie vyžadujú nepriepustnosť a pevnosť, preto uhlíkové materiály infiltrujeme kovmi a živicami. Infiltrácie uhlíkových materiálov a výrobkov zvyšujú odolnosť proti opotrebeniu a zároveň nemajú negatívny vplyv na klzné vlastnosti materiálov.  

Tepelne a infiltračne upravené materiály opracovávame podľa technickej výkresovej dokumentácie na najmodernejších CNC frézkach, CNC sústruhoch, CNC a NC brúskach, pásových pílach, lapovačkách a leštičkách. Finálne výrobky podliehajú výstupnej kontrole na 3D meracom zariadení Carl-Zeiss Contura.