Polovodičová technológia

Materiál: grafit

Dnešný moderný svet si už nevieme predstaviť bez počítačov, smartfónov, fotovoltaických článkov atď. Všetky moderné elektronické zariadenia vychádzajú z polovodičovej techniky. Táto technológia má základ v kryštáloch kremíka, ktorý sa získava tavením a ťahaním kremičitého kovu. Tieto procesy prebiehajú pri veľmi vysokých teplotách a vo veľmi korozívnom prostredí, ktoré si vyžaduje použitie štandardných alebo purifikovaných grafitových materiálov.

Unikátne vlastnosti:

  • vysoká čistota materiálu
  • nízka reaktívnosť materiálu
  • odolnosť voči agresívnym kyselinám pri čistení

Produkty:

  • grafitové vyhrievacie elementy
  • grafitové kelímky a formy
  • rezacie dosky
  • nosné podložky