Vákuové pece

Spoločnosť KOMPOZITUM niekoľko rokov aktívne pôsobí v oblasti komplexného servisu pre výhrevné komory vákuových pecí. Okrem dodávok náhradných dielov pre rôzne typy výhrevných komôr, ponúkame v spolupráci s našimi partnermi ich údržby a opravy.

V rámci servisu ponúkame nasledovné aktivity :

  • výroba grafitových dielov - podľa výkresovej dokumentácie, prípadne poskytnutej vzorky
  • predaj grafitových izolácií - tvrdé grafitové doskové izolácie a mäkké izolácie – plsť
  • predaj flexibilných alebo tvrdých grafitových fólií – vo forme roliek alebo plátov
  • predaj CFC platní, CFC profilov U, L, H, matíc, skrutiek a závitových tyčí
  • predaj CFC roštov a iných CFC prvkov využívaných vo vákuových peciach
  • predaj keramických a molybdénových prvkov do vákuových pecí
  • skreslenie grafitových dielov do vákuových pecí, možnosť vyhotovenia 3D modelu
  • realizácia komplexnej alebo čiastkovej opravy/údržby výhrevnej komory
  • realizácia merania netesnosti héliovým prístrojom
  • poradenstvo v oblasti použitia vhodných grafitových materiálov pre výhrevné komory

Komplexné alebo čiastkové opravy výhrevných komôr vákuových pecí vrátane demontáže starých komponentov realizujeme v spolupráci s obchodným partnerom z Českej Republiky spoločnosťou Ecosond s.r.o.

Výberom vhodného typu grafitového materiálu, presného opracovania na CNC centrách a merania špecifického odporu každého výhrevného elementu zabezpečujeme požadovanú tepelnú homogenitu v každej časti výhrevnej komory.