Technická keramika

Materiály: Kremíkom infiltrovaný Siliciumkarbid SiSiC (Q2), Reakčne spekaný Siliciumkarbid SSiC (Q1), Oxidová keramika na báze Al2O3

Aplikácie technickej keramiky:

 • klzné a tesniace krúžky do mechanických upchávok
 • tesniace krúžky do vývev, kompresorov
 • axiálne a radiálne klzné ložiská
 • klzné ložiská do rôznych typov priemyselných čerpadiel
 • ložiská pre rôzne typy strojov a zariadení
 • netypizované súčiastky do mechanických upchávok

Jedinečné vlastnosti technickej keramiky a jej využitie:

 • chemický priemysel – chemicky agresívne médiá
 • petrochemický priemysel – rafinérie, ropné plošiny
 • potravinársky priemysel - čerpanie potravinárskych médií / FDA /
 • farmaceutický priemysel - čerpanie farmaceutických médií / FDA /
 • atómové elektrárne – cirkulačné čerpadlá
 • čerpacia technika – čerpadlá, čističky

Výhody technickej keramiky:

 • vysoká tvrdosť
 • vynikajúca oteruvzdornosť
 • výborné klzné vlastnosťi a nepriepustnosť pre plyny a kvapaliny
 • nízka tepelná rozťažnosť
 • vysoká tepelná odolnosť

Používané materiály:

KU511