Aplikácie

Výhrevné telesá pre vákuové pece:

Výhrevné telesa z grafitového materiálu  majú optimálny elektrický odpor, tvarovú stálosť, odolnosť voči vysokým  teplotám a teplotným šokom.

Kokily a tŕne:

Odlievanie použitím grafitových kokíľ 
a tŕňov umožňuje z roztaveného kovu získať výrobky 
rôznych tvarov a profilov. Výber vhodného grafitového 
materiálu ovplyvňuje veľkosť a tvar odliatkov, rýchlosť 
a zloženie odlievanej zliatiny.

Sintračné podložky PVD / CVD:

Grafitové podložky a platne z grafitových materiálov prinášajú vyššiu efektivitu procesu povlakovania nástrojov. Unikátnymi vlastnosťami grafitového materiálu v tejto aplikácii sú odolnosť voči vysokým teplotám a tvarová stálosť.

Sklársky priemysel :

Grafitové odnímače nepoškodzujú horúce sklo pri kontakte a vyznačujú sa vysokou odolnosťou proti tepelným šokom. Pružnosť a tvarová stálosť materiálu garantujú odolnosť voči opotrebeniu v aplikácií.

Rotory, kokily a formy:

Grafitové rotory sa vyznačujú vysokou odolnosťou proti tepelným šokom a infiltrácia antioxidačnou soľou znižuje oxidáciu materiálu v aplikácií pri odplynovaní hliníkových zliatin.

Polovodičová technika:

Grafitové výrobky pre polovodičovú techniku vyžadujú vyššiu mieru čistoty grafitového materiálu ako pri iných aplikáciach.  Táto technológia má základ v kryštáloch kremíka, ktorý sa získava tavením a ťahaním kremičitého kovu. Tieto procesy prebiehajú pri veľmi vysokých teplotách a vo veľmi extrémne korozívnom prostredí.

Izolačné a tieniace prvky:

Grafitové izolácie s dlhými alebo krátkymi vláknami používame ako efektívnu izoláciu vo výhrevných vákuových komorách cylindrického ale kvadratického tvaru. Okrem mäkkých a tvrdých grafitových izolácií používame aj grafitové fólie, CFC platne ako ochranu pevných izolácií proti mechanickému poškodeniu.

Podložky pre spekanie:

Grafitové podložky používané v procesoch spekania sa vyznačujú vyšším elektrickým odporom, nižšou tepelnou vodivosťou a zároveň vysokou pevnosťou a tvrdosťou grafitového materiálu.

Kelímky a formy pre metalurgiu a drahé kovy :

Grafitové kelímky a formy používané pre tavenie, odlievanie a chemické analýzy neželezných kovov sa vyznačujú nižšou porozitou a homogénnou štruktúrou grafitového materiálu. Grafitový materiál nekontaminuje  spracovávaný materiál a použítím vo vákuu alebo ochrannej atmosfére si zachováva svoje vlastnosti aj pri vysokých teplotách.