Axiálne a radiálne ložiská

Materiál: uhlografit, elektrografit, silíciumkarbid – reakčne sintrovaný

Impregnácie: živica, antimón, ložiskový kov

 • Klzné ložiská 
 • Klzné ložiská do rôznych typov čerpadiel, kde sú použité uhlíkové materiály
 • Uhlíkové ložiská pre rôzne typy strojov a zariadení 

Aplikácie axiálno-radiálnych klzných ložísk:

 • chemický priemysel, kde sú  chemicky agresívne médiá
 • petrochemický priemysel, rafinérie a ropné plošiny
 • farmaceutický priemysel  / FDA /
 • potravinársky priemysel   / FDA /
 • čističky odpadových vôd
 • cirkulačné čerpadlá na chladenie v atómových elektrárňach
 • vyskotlaké zubové čerpadlá 

Jedinečné vlastnosti uhlíkových výrobkov a ich využitie:

 • použitie bez mazacieho média
 • odolnosť voči korózií ako napr. kyseliny, hydroxidy, pary a plyny
 • efektivita čerpaných médií s nízkou mazaciou schopnosťou ako napr. voda a benzín
 • tepelná a tvarová stálosť pri vysokých teplotách
 • odolnost voči tepelným šokom

Protikus:

 • Silíciumkarbid
 • Wolframkarbid
 • Oxid hlinitý
 • Tvrdokovy
 • Šedá liatina
 • Oceľ legovaná, nelegovaná a nitridovaná
 • Sklo
 • Keramika

Označenie materiálov:

 KU126, KU118, KU122, KU511, GU118, GU212