Výhrevné telesá pre vákuové pece

materiál: grafit (izostaticky, hydraulicky lisovaný, vibrovaný)

charakteristika: jemnozrnná a strednozrnná štruktúra

Spoločnosť KOMPOZITUM s.r.o. používa pri výrobe grafitových prvkov pre výhrevné komory najkvalitnejšie materiály od rôznych svetových výrobcov. Typ použitého materiálu navrhujeme podľa požiadaviek zákazníka alebo podľa našich dlhoročných skúsenosti. Pre dosiahnutie homogénneho tepelného poľa vo výhrevnej komore a vysokej kvality tepelného spracovania meriame elektrický odpor na každom vyrobenom výhrevnom elemente. 

Unikátne vlastnosti grafitových výrobkov:

 • veľmi dobrá homogénnosť materiálu
 • vyhovujúci elektrický odpor
 • vysoká odolnosť voči tepelným šokom
 • výborná mechanická pevnosť
 • vyhovujúca tepelná vodivosť

Produkty zo špeciálneho grafitu:

 • grafitové vyhrievače 
  (vyhrievacie segmenty/mostíky), vyhrievacie tyče, meandrové vyhrievače)
 • grafitové držiaky
 • grafitové nosníky
 • grafitové spojky
 • skrutky a matice