Axiálne klzné krúžky

Materiál: uhlografit, elektrografit, silíciumkarbid –reakčne sintrovaný

Impregnácie: živica, antimón, cín, ložiskový kov

 • axiálne klzné krúžky

Aplikácie axiálnych tesniacich krúžkov :

 • chemický priemysel, kde sú  chemicky agresívne médiá
 • petrochemický priemysel, rafinérie a ropné plošiny
 • farmaceutický priemysel / FDA  /
 • potravinárský priemysel  / FDA  /
 • čističky odpadových vôd
 • cirkulačné čerpadlá na chladenie v atómových elektrárňach
 • chladiace vodné pumpy v automobiloch

Jedinečné vlastnosti uhlíkových výrobkov a ich využitie:

 • použitie bez mazacieho média,
 • odolnosť voči korózií ako napr. kyseliny, hydroxidy, pary a plyny,
 • čerpanie médií s nízkou mazaciou schopnosťou,
 • vlastnosti zamedzujúce interakcii tesneného a mazacieho média,
 • odolnost voči tepelným šokom,
 • tepelná a tvarová stálosť pri vysokých teplotách.

Doporučený materiál pre tesniaci protikrúžok :

 • Silíciumkarbid
 • Wolframkarbid
 • Oxid hlinitý
 • Stelit
 • Tvrdokovy
 • Šedá liatina
 • Oceľ legovaná, nelegovaná a nitridovaná
 • Keramika
 • Sklo

Používané materiály:

KU121, KU122, KU128, KU511, GU111, GU118, GU212