Kokily a tŕne

materiál: grafit 
(izostaticky a hydraulicky lisovaný)

charakteristika: jemnozrnná a strednozrnná štruktúra

Kontinuálne odlievanie použitím grafitových foriem 
a matríc umožňuje z roztaveného kovu získať výrobky 
rôznych tvarov a profilov. Každý proces má na grafitový
 materiál špecifické požiadavky, napríklad nízky 
koeficient trenia pre odolnosť voči opotrebeniu, 
potrebnú hustotu alebo pórovitosť a ďalšie. 
Optimálny grafitový materiál vám odporučíme
 na základe našich rozsiahlych skúseností.

Unikátne vlastnosti grafitových výrobkov:

 • nižšia tepelná vodivosť
 • nízka pórovitosť
 • vysoká pevnosť
 • extrémne nízka absorpcia spracovávaných kovov 
 • výborná odolnosť voči tepelným šokom
 • nízka tepelná rozťažnosť
 • nízka reaktívnosť

Produkty zo špeciálneho grafitu:

 • formy a matrice pre kontinuálne odlievanie 
  (horizontálne a vertikálne, obdĺžnikové, tyčové, rúrovité a ďalšie)
 • kokily a tŕne pre odlievanie vzácnych kovov