EMO Hannover 2019

Spoločnosť KOMPOZITUM s.r.o. svojou účasťou navýstave EMO Hannover 2019 deklaruje zodpovednosť:      

Voči zamestnancom – aby boliv centre diania inovačných technológií, disponovali informáciamia novými poznatkami, ktoré vďaka svojím schopnostiam dokážu pretaviť dokaždodenného procesu výroby uhlíkových a grafitových výrobkov

Voči odberateľom – aby sme vďakavyužívaniu najnovších poznatkov v oblasti opracovania dokázali nepretržiteudržať vysokú kvalitu dodávaného produktu, a aby  mohli byť nami dodávané výrobky bezproblémovo používané aj v najnáročnejšíchaplikáciách