GIFA 2023

Zúčastnili sme sa prestížnej výstavy GIFA 2023, ktorá sa konala v Düsseldorfe. Táto medzinárodná udalosť nám poskytla cennú príležitosť na stretnutia s rôznymi partnermi a potenciálnymi klientmi. Počas výstavy sme nadviazali množstvo hodnotných kontaktov a diskutovali o možnostiach budúcej spolupráce.