Inovácie

V roku 2019 naša spoločnosť realizovala jednu z najväčších investícií do technologických inovácií v objeme 0,73 milióna EUR nákupom 5 - osého CNC centra s opciou TURNING, CNC hrotovej brúsky, NC brúsky na plocho, 3D meracieho zariadenia Carl-Zeiss Contura a odsávacej veže s nemeckým patentom filtrácie.